Antimobbestrategi:
 
  
 

Alle børn har ret til en tryg skolegang. En tryg skolegang betyder ikke, at alle sten er fjernet fra barnets vej. Hvor der er mere end en person til stede, vil der af og til opstå konflikter. Det er ikke negativt i sig selv. Konflikter er med til at modne børn, lære dem at sige fra, give dem standpunkter og gøre dem kapable til at begå sig i de voksnes verden, når den dag kommer.

Mobning er det modsatte af trivsel.

Mobning er et uhåndterbart problem for den, der bliver ramt af det og kan bl.a. defineres således:

”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Forløbet er som oftest karakteriseret ved, at der er ubalance i styrkeforholdet parterne imellem ”

Det er altså ikke mobning, når man af og til tilfældigvis bliver drillet, eller fordi man en dag har været i slagsmål med en anden, eller fordi man en dag bliver verbalt eller fysisk generet. Det er situationer, der uundgåeligt vil opstå af og til.

 

        - Læreren taler alvorligt med parterne – og følger op på problemstillingen

        - Læreren taler med klassen – eleverne skal forstå deres medansvar for klassens trivsel.
 
          Læreren drøfter sagen med klassens lærere og aftaler fælles retningslinjer.

        - Læreren taler med/orienterer forældrene.

        - Læreren orienterer skoleledelsen.

        - Ledelsen taler med parterne.

        - Ledelsen taler med klassen.

        - Ledelsen taler med de involverede forældre.

        - Ledelsen afgør om der skal yderligere instanser inddrages i problemløsningen.

 

For at forebygge mobning har skolen ud over ovennævnte aktiviteter bl.a.:

PS