Fredericia Realskole byder velkommen til Mini-Blyanterne
 
                  
 
På Fredericia Realskole tager vi imod vores kommende  børnehaveklasseelever 1. april. Frem til skolestarten i august lærer de kommende børnehaveklasseelever – Mini-Blyanterne – hinanden rigtig godt at kende og bliver introduceret til skolens liv.
 
Skolens mål med førskole i forårsmånederne er:
 
·        At børnene lærer hinanden og skolens / SFO’ens voksne at kende inden skolestarten i august. Herved skabes tryghed og fortrolighed med stedet.
·        At lette overgangen fra børnehave til skole gennem en gradvis introduktion til skolens hverdag. Her igennem skabes en positiv forventning til de nye udfordringer som skolebarn.
·        At vi på skolen lærer børnene godt at kende og herved kan skabe to velfungerende børnehaveklasser.
·        At vi på skolen lærer forældrene at kende og gennem daglig kontakt omkring børnene får kendskab til evt. behov og problemstillinger, som vi skal være særligt opmærksomme på.
·        At børnene arbejder med førskoleaktiviteter i forlængelse af børnehavens aktiviteter, gradvist bliver selvhjulpne og her igennem forbereder sig på undervisningssituationen i   
         børnehaveklassen.
 
Hos Mini-Blyanterne prioriterer vi legen højt, da børnene gennem leg opbygger sociale relationer og fællesskab. Leg fremmer børnenes kreativitet og fantasi, ligesom de gennem leg afprøver egne og andres grænser og lærer at indgå kompromiser.
 
 
 
En Mini-Blyants hverdag på Fredericia Realskole
 
”Blyanten” (skolens SFO) åbner allerede kl. 6.30, så hvis mor og far skal møde tidligt på arbejde, kan jeg hygge mig her.
Indtil skolens klokke ringer kl. 8 er her også større børn fra 0.-3. klasse.
Fra kl. 8 har vi ”Blyanten” for os selv, og senest kl. 9 skal alle Mini-Blyanter være her, så vi kan komme i gang med dagens aktiviteter.
Vi arbejder med vores krop – noget de voksne kalder motorik, vi leger, og vi løser opgaver, hvor vi skal koncentrere os.
Nogle dage udforsker vi skolen eller området omkring skolen. Vi bliver rigtig gode til at høre efter, når de voksne giver en besked.
Vi spiser vores madpakker sammen, og måske hører vi en historie imens.
Efter frokost kommer de store børn igen over i Blyanten.
Vi leger sammen – det er sejt at være sammen med Ole hjemme fra vejen, og Ida, som jeg engang gik i børnehave sammen med.
Når mor og far får fri fra arbejde, kommer de og henter mig.
Vi snakker med de voksne om, hvordan dagen er gået, og jeg glæder mig allerede til i morgen.
 
 
Mini-blyanten
D. 1. april 2012 sagde Fredericia Realskole for første gang velkommen til 40 ”Mini-blyanter”. 40 børn der, efter sommerferien, alle skal starte i 0. klasse på skolen.
Indførslen af mini-perioden på Fredericia Realskole er et forsøg på at give de nye 0. klasses børn en mere glidende overgang til skolelivet, skolens traditioner, regler og rytmer.
 
De 40 børn der startede, var en meget nuanceret gruppe, der kom fra børnehaver fra hele Fredericia og opland.  Og da dette er det første år Fredericia Realskole indfører en ”mini-blyant-periode” var der i begyndelsen mange spændende udfordringer. Særligt skolens gamle bygninger gav logistikmæssige udfordringer såsom garderobe- og madpakkeplads. Samtidig skulle de nye børn vænne sig til et nyt sted, et nyt miljø og til lige pludselig at være de mindste, sammen med en masse MEGET store børn. Så de første par dage havde flere af minierne lidt svært ved at sige farvel til mor og far.
Miniernes dagligdag foregår i Blyantens lokaler sammen med Blyantens pædagogiske personale. En dagligdag der udover formiddagsfrugt, madpakker og eftermiddagsfrugt har budt på mange forskellige aktiviteter og skolerelaterede opgaver:
  • Vi har lavet personlige tegneunderlag med medbragte billeder af miniernes familier;
  • Vi har haft temauge om kroppen og i den forbindelse været i biologi;
  • Vi har haft temauge om Fredericia by;
  • Vi har en opgavemappe, som vi hyppigt skriver/tegner i;
  • Vi har været på besøg ved skoleleder Poul Sørensen og bruger jævnligt skolens gymnastiksale.
  • Derudover har vi flittigt brugt omgivelserne omkring skolen til ture ud af huset. Omgivelser der både byder på Kastellet, Fredericia C, Gasværksgrunden og Volden.
  • Derudover har vi været på en særdeles vellykket tur på Ryes Kaserne, hvor vi fik et indblik i livet som soldat. Vi fik lov at røre ved uniformer og skydevåben, køre i soldaternes biler og løbe på forhindringsbanen. En dag børnene stadig snakker om!
Vi oplever generelt en børnegruppe, der trives godt i de nye rammer. De nyder at lege med alt det nye legetøj både ude og inde. Og de nyder at lære deres nye skolekammerater at kende.
For personalet har det været utrolig spændende at møde 40 nye individer.  Vi glæder os til at lære dem endnu bedre at kende og tilbringe mere tid med dem, når vi efter sommerferien byder dem velkommen i Blyanten som 0.a og 0.b.
 
Skrevet på vegne af Blyantens personale af Pædagog Lone Nyborg Mikkelsen